Bilety miesięczne można kupić w następujący sposób:

pierwszy bilet wykupuje się w kasie konduktorskiej na dworcu przy ul. Belwederskiej 7A

w godzinach od 7:00 do 14:00 do 10 dnia każdego miesiąca,

a także od 7:00 do 17:30 w dwa pierwsze i dwa ostatnie dni robocze każdego miesiąca.

Kolejne bilety można przedłużyć w kasie konduktorskiej oraz u kierowcy.

W przypadku zmiany ceny biletu miesięcznego oraz zmiany trasy EM-kartę należy przedłużyć w kasie konduktorskiej na dworcu.

Bilety sprzedawane są na podstawie:

– legitymacji szkolnej

– legitymacji studenckiej

– dowodu osobistego bądź innego dowodu potwierdzającego tożsamość.


Do każdego biletu wydawana jest EM-karta, czyli bilet elektroniczny. Karta zawiera informację o danych osobowych pasażera takich jak imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości.

Pasażer wsiadając do autobusu przykłada EM-kartę do oznakowanego miejsca na obudowie bileterki, gdzie znajduje się czytnik kart na okres 1-2 s (do momentu potwierdzenia dźwiękowego odczytu).

Po przyłożeniu karty sprawdzana jest ważność biletu (data i trasa), przejazd jest rejestrowany w bileterce, a fakt przyłożenia (kasowania) jest odnotowany w samej karcie.